מדעי הרוח הדיגיטליים למדעי הרוח

קורס מדעי הרוח הדיגיטליים – 2017/2018 / ד”ר יעל נצר וד”ר אליעזר באומגרטן

הקורס מיועד לסטודנטים לתארים מתקדמים במדעי הרוח, ומטרתו ללמד ולהכיר לסטודנטים כלים ורעיונות השייכים לתחום המתפתח הזה של מדעי הרוח.

לא מעט חוקרים בתחום מדעי הרוח נרתעים מהממשק עם התחום הדיגיטלי מתוך חוסר היכרות עם התחום או בגלל פערים בין השפה וצורת החשיבה הנהוגה בתחום המדעי הרוח ובין השפה וצורת החשיבה של אנשי מדעי המחשב. את מהפכת מדעי הרוח הדיגיטליים אפשר להשוות למהפכת הדפוס: מדובר לא רק על שימוש בכלים חדשים אלא שינוי באופני החשיבה, שינוי שאנו עדיין נמצאים בראשיתו.

הקורס עתיד להנגיש את עולם ה-DH בפני אנשי מדעי הרוח, להכיר למשתתפים כלים קיימים היכולים להשתלב במחקריהם הנוכחיים, ולאפשר להם ליצור ממשקים עם אנשי מדעי המחשב לשם יצירה של פרויקטים עתידיים משותפים

במהלך הסמסטר השני ייפגשו תלמידי הקורס עם תלמידים מהמחלקה למדעי המחשב, המשתתפים בקורס מקביל (מדעי הרוח הדיגיטליים לתלמידי מדעי המחשב), במטרה לחשוף ולהחשף לדרכים אפשריות של שיתוף פעולה. השאיפה היא כי הסטודנטים ילמדו לשוחח בשפה משותפת, יעשו עבודת סיום יחד, ואולי אף יחברו לפרויקטים עתידיים משותפים.

סילבוס

לאתר הקורס.